Kontakty

 KOLES J&J s.r.o.
 Barčianska 66
 Košice - Barca 040 17
 IČO: 36588792
 IČ DPH: SK2021933617
 
 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 16082/V 
 
 Bankové spojenie
 Banka: SLSP
 
 IBAN: SK9009000000000446798037
 BIC SWIFT: GIBASKBX
 
 mob:+421 903 630 786 , 0903 908 786
 
 www.cerpadlakosice.sk
 www.cerpadlakoles.sk
 koles@koles.sk

  

Máte nejaké otázky? Zodpovieme ich. Prosím, pozorne vyplňte kontaktné údaje.

Nevypĺňajte toto pole: