Domáca vodáreň - poruchy

Domáca vodáreň nevypína

 • Domáca vodáreň nevypína , pretože je opotrebované obežné koleso. Obežné koleso nemá dostatočný záber  a nevytvorí dostatočný tlak.
 • Domáca vodáreň nasáva vzduch na sacom potrubí. Preto čerpadlo nevytvorí dostatočný tlak na výtlaku.
 • Poškodený sací kôš – voda padá ( uniká do studne) .Vzniká vzduchová bublina a čerpadlo nie je schopné nasať dostatočné množstvo vody a vytvoriť potrebný tlak.
 • Vypínací tlak na tlakovom spínači je nastavený príliš vysoko. Čerpadlo nie je schopné vytvoriť požadovaný tlak.

Príklad: Maximálny výtlak čerpadla na domácej vodárni (Hmax) je 48m.Nemôžeme nastaviť vypínací tlak na 4,5bar.Čerpadlo sa bude trápiť a bude mať problém s vypínaním. Ideálny vypínací tlak je v tomto prípade 4bar alebo 3,5Bar.

Domáca vodáreň často zapína

 • Prasknutý vak - spôsobuje časté zapínanie domácej vodárne.
 • Nalepený vak na stenách nádoby. Bude potrebné ho odlepiť
 • Poškodený sací kôš. Voda uniká do studne.
 • Na výtlačnom potrubí je diera. Uniká voda. Domáca vodáreň často zapína.

Domáca vodáreň  nedrží tlak

 • Voda sa stráca v studni – máme poškodený sací kôš, alebo je diera na sacom potrubí. Vodárnička nemá k dispozícii dostatočné množstvo vody na saní aby udržala konštantný tlak v systéme.
 • Poškodené obežne koleso – nevytvorí dostatočný tlak.

Domáca vodáreň neťahá vodu

 • Domáca vodáreň nie je zapojená do elektrického prúdu.
 • Poškodený motor čerpadla. Čerpadlo nepracuje.
 • Zablokované obežné koleso nečistotami.
 • Veľká vzdialenosť domácej vodárne od studne a následne k povrchu vodnej hladiny.
 • Zapchatý filter na sacej časti domácej vodárne.

 

Ak máte ešte nejaké otázky, napíšte nám. Navštívte našu stránku kontakty. Vašu otázku a možné riešenie problému zverejníme (bez vašich údajov). Pomôžete tak ďalším ľuďom.