Domáca vodáreň - poruchy

Niekoľko dôvodov prečo domáca vodáreň nevypína

 • Domáca vodáreň nevypína , pretože je opotrebované obežné koleso. Obežné koleso nemá dostatočný záber a nevytvorí dostatočný tlak. Obežné koleso pre vaše čerpadlo môžete kúpiť v servisnom stredisku, alebo v špecializovanej predajni.
 • Ak domáca vodáreň nasáva vzduch na sacom potrubí. Čerpadlo nevytvorí dostatočný podtlak a následne výtlak do systému vašeho domu. Je potrebné skontrolovať hdpe spojku k domácej vodárni a hdpe koleno v studni, či nedošlo k uvoľneniu.
 • Ak mame poškodený sací kôš – voda padá ( uniká do studne) .Vzniká vzduchová bublina a čerpadlo nie je schopné nasať dostatočné množstvo vody a vytvoriť potrebný tlak.
 • Vypínací tlak na tlakovom spínači je nastavený príliš vysoko. Čerpadlo nie je schopné vytvoriť požadovaný tlak.

Príklad: Maximálny výtlak čerpadla na domácej vodárni (Hmax) je 48m.Nemôžeme nastaviť vypínací tlak na 4,5bar.Čerpadlo sa bude trápiť a bude mať problém s vypínaním. Niekedy sa stáva , že čerpadlo v tejto fáze " cuká " .Počujete silnejšie nárazy ako sa celá domáca vodáreň trápi a nedokáže vypnúť. Ideálny vypínací tlak je v tomto prípade 4bar alebo 3,5Bar.

Najčastejšie dôvody prečo domáca vodáreň často zapína

 • Dôvod č.1 je prasknutý vak . Ten spôsobuje časté zapínanie domácej vodárne. V tlakovej nádobe nemáme protitlak vzduchu. Vak je buď úplne uvoľnený a voda prešla až k vnútornému obalu tlakovej nádoby. Alebo je vak úplne nalepený na stenách tlakovej nádoby. V nádobe opäť nie je žiaden protitlak vzduchu.
 • Poškodený sací kôš je dôvod č.2. Voda uniká (padá) do studne. A vzniká vzduchová bublina v nasávacom potrubí.
 • Na výtlačnom potrubí je diera. Uniká voda. Domáca vodáreň často zapína.

Domáca vodáreň  nedrží tlak

 • Voda sa stráca v studni – máme poškodený sací kôš, alebo je diera na sacom potrubí. Vodárnička nemá k dispozícii dostatočné množstvo vody na saní aby udržala konštantný tlak v systéme.
 • Poškodené obežne koleso – nevytvorí dostatočný tlak.

Domáca vodáreň neťahá vodu

 • Domáca vodáreň nie je zapojená do elektrického prúdu.
 • Poškodený motor čerpadla. Čerpadlo nepracuje.
 • Zablokované obežné koleso nečistotami.
 • Veľká vzdialenosť domácej vodárne od studne a následne k povrchu vodnej hladiny.
 • Zapchatý filter na sacej časti domácej vodárne.

 

Ak máte ešte nejaké otázky, napíšte nám. Navštívte našu stránku kontakty. Vašu otázku a možné riešenie problému zverejníme (bez vašich údajov). Pomôžete tak ďalším ľuďom.