Aké čerpadlo do vŕtanej studne

Ako si vybrať čerpadlo do vrtu?

Podľa čoho by som mal vyberať? Podľa výkonu motora? Čim väčší výkon tým lepšie? Nerezové alebo liatinové čerpadlo? Otázok je mnoho. Na trhu je množstvo čerpadiel . Každé je určené pre iné potreby. 

Tu je niekoľko faktorov ktoré môžu ovplyvniť výber vášho čerpadla

  • Vzdialenosť čerpadla k vrtu
  • Hĺbka ponoru pod hladinu vody
  • Kvalita prevedenia - liatina, nerezová oceľ, plast
  • Certifikát pre styk s pitnou vodou
  • Kvalita vody
  • Na aký účel budete používať čerpadlo
  • Aký objem vody potrebujete prečerpať

 

Vybrali sme pre vás niekoľko príkladov čerpadiel

  • Príklad č1. – hĺbka je studne 10m. Použité je čerpadlo so 60m výtlakom. Vzdialenosť k domu je 20m. Po stratách nám ostáva 48m.Takže tlakový spínač môžeme nastaviť od 2-3,5Bar.
  • Príklad č.2hĺbka studne je 20m, vzdialenosť k objektu je 15m. Použité čerpadlo má výtlak 80m. Celková strata je 23m.Tlakový spínač môžeme nastaviť od 3-4,5Bar.
  • Príklad č.3 – hĺbka studne je 30m.Vzdialenosť k objektu je 35m.Prevýšenie od studne k objektu je 10m.Celková strata je 44m

Ako pracuje odstredivé čerpadlo

Voda je nasávaná cez nasávacie otvory do telesa čerpadla. Otáčavý pohyb hriadeľa elektromotora je prenášaný spojkou na hydraulickú časť čerpadla. Počas otáčania obežných kolies v hydraulickej časti je kvapalina dopravovaná do výtlačného telesa. Hydraulická časť čerpadiel je tvorená z obežných kolies hriadele, komory, medzisteny a ložiska.

Ponorné čerpadlo Vodoley s riadiacou jednotkou PM1
Hydraulika vretenového čerpadla HC 75-vreteno a stator

Ako pracuje vretenové čerpadlo

Čerpaná kvapalina je nasávaná cez nasávacie otvory do čerpadla. Otáčavý pohyb hriadeľa elektromotora je prenášaná spojkou a spojovacou hriadeľou s gumovými kĺbmi na vreteno čerpadla (rotor). Počas otáčania vretena sa v dutine statora vytvárajú uzatvorene priestory, v ktorých je kvapalina dopravená z nasávacie telesa do výtlačného telesa


 

Akýkoľvek trojfázový motor pripojený k napájaciemu vedeniu sa môže pri prvom zapojení točiť oboma smermi. Preto je nevyhnutne zistiť, či sa motor otáča správnym smerom.

 

Odstránime zátku na motore čerpadla a nalejeme destilovanú alebo čistú vodu. Do výtlačného hrdla nalejeme čistú vodu. Zátku osadíme späť na motor. Najvhodnejšie je ponoriť čerpadlo do nádoby (suda) s vodou a spustiť na krátky čas, maximálne na 4 sekundy Na veľmi krátku dobu zapneme a vypneme napájanie a skontrolujeme rotáciu vretena.

Nasávacie otvory ponorného čerpadla Noria Terca 100-16-N3 400V
Ponorné čerpadlo do vŕtanej studne HC90-výtlačné hrdlo

Aká je maximálna hĺbka ponoru čerpadla pod vodu

 

Maximálna hĺba ponoru čerpadla pod vodu je uvedená na čerpadle, alebo v záručnom liste. Kvalitné ponorné čerpadlá môžete ponoriť aj 30m pod vodnu hladinu

 

Ak prekročíte uvedenú hodnotu dôjde k poškodeniu čerpadla. Ak ponoríte čerpadlo viac ako 15m pod vodu. Mali by ste osadiť ďalšiu spätnú klapku na výtlačnú rúru.

Pri nesprávnom smere otáčania nevyteká z výtlačného hrdla čerpadla voda a vzniká nebezpečenstvo poškodenia čerpadla. Otáčanie je v poriadku, keď cez výtlačné hrdlo vyteká voda a vreteno sa otáča v smere hodinových ručičiek. Pre zmenu smeru otáčania čerpadla sa vzájomne zamenia dva fázové vodiče. Po overení správnosti smeru otáčania sa elektromotor odpojí od siete a označí sa zapojenie fáz pre neskoršie pripojenie. Hydraulická časť sa skladá zo spojky motora, hriadele, vretena, statora, lucerny.

                                       

Ak máte ešte nejaké otázky, napíšte nám. Navštívte našu stránku kontakty. Vašu otázku a možné riešenie problému zverejníme (bez vašich údajov). Pomôžete tak ďalším ľuďom.
 
 
Pozrite si aj naše ďalšie obľúbené kategórie