Prvé spustenie domácej vodárne

Domáca vodáreň a jej prvé spustenie

Pri prvom spustení domácej vodárne je potrebné dodržať niekoľko krokov

Pripojiť sacie potrubie k domácej vodárni. Zalejte čerpadlo a celé sacie potrubie až po sací kôš. Zalievať by sme mali cez zalievaciu zátku. Tá je tak malá, takže je lepšie nechať ju otvorenú a zalievať cez výtlačné hrdlo čerpadla. Zalievajte do vtedy, kým voda nebude stáť vo výtlačnom hrdle. Chvíľu počkajte kým výjdu všetky vzduchové bubliny zo sacieho potrubia. Sacie potrubie by malo mať rovnaký rozmer ako sací otvor čerpadla, alebo väčší priemer. Pripojte výtlačné potrubie, alebo výtlačnú hadicu 
 

Náš typ ✔️
   

 • Nezabudnite na sacom aj na výtlačnom potrubí namontovať guľový ventil so šróbením. V prípade poruchy domácej vodárne, vodárničku odstavíte bez vypúšťania a straty vody v systéme.
 • Spustite čerpadlo do prevádzky a otvorte kohútiky v dome. Počkajte cca 30s mala by tiecť voda z kohútikov. Ak sa tak nestane , vráťte sa a prejdite všetky kroky od začiatku.. Je možné , že na saní je ešte vzduchová bublina a čerpadlo si nevie potiahnuť vodu. Znovu uveďte domácu vodáreň do prevádzky a zopakujte postup.

Čo ešte urobiť pri montáži domácej vodárne

 • Základňa domácej vodárne musí byť dostatočne pevná, aby absorbovala akékoľvek vibrácie motora, a čerpadlo musí byť k základni pevne priskrutkované. Odporúčame zabezpečiť primeraný odvodňovací systém, aby sa zabránilo poškodeniu v prípade úniku vody, najmä pri vnútorných inštaláciách. V prípade vonkajšej inštalácie musí byť systém uzavretý v kryte odolnom voči poveternostným vplyvom, a zároveň dostatočne vetraný, aby sa zabezpečil odvod tepla z motora čerpadla.
 • Domáca vodáreň by mala byť namontovaná čo najbližšie k zdroju vodyV prípade pripojenia k ohrievaču vody musí byť medzi čerpadlom (vypúšťacím potrubím) a ohrievačom vody nainštalovaný spätný ventil, aby sa zabránilo spätnému toku vysokotlakovej pary. Podtlak na vstupe je potrebný aj na zabránenie kavitácii. 
 • Ak nie je k dispozícii zdroj vody, odporúča sa domácu vodáreň vypnúť napriek tomu, že je vybavená funkciou vypnutia pri chode nasucho. 
 • Aby ste zabránili poškodeniu nábytku, neinštalujte domácu vodáreň na strop, koberec alebo do blízkosti elektrických zariadení; ak je nainštalované vonku, musí byť zakryté v prostredí chránenom pred mrazom a výbuchom.
 • Ak je vodáreň na zimu vyradená z prevádzky, musí sa  odpojiť od elektrickej siete a voda sa z čerpadla vypustí pomocou vypúšťacej zátky.

                

Sacie potrubie domácej vodárne

 • Sacie potrubie by malo byť čo najkratšie a najpriamejšie, s minimálnym počtom ohybov. Vnútorný priemer sacieho potrubia musí byť rovnaký alebo väčší ako priemer sacieho pripojenia na čerpadle.
 • V prípade sacích výšok nad 4 metre musí mať sacie potrubie väčší priemer ako sacie pripojenie na čerpadle.
 • Ochranný gumový povlak, ktorý sa nachádza v stredoch prírubových tesnení na saní/odtoku, sa musí pred inštaláciou odstrániť.
 • Dávajte pozor, aby sa do čerpadla nedostali žiadne cudzie predmety (zvyšky lepidla, nečistoty, piesok atď.), inak čerpadlo nebude správne fungovať.
 • Spoje potrubia musia byť starostlivo osadené , aby sa zabránilo netesnostiam. Netesnosť v sacom potrubí spôsobí stratu sacieho výkonu čerpadla a netesnosť vo výtlačnom potrubí spôsobí časté zapínanie a vypínanie čerpadla, a to aj v situáciách, keď sa z výtlačného potrubia neodčerpáva žiadna voda. 
 • Spoje medzi sacím potrubím a čerpadlom musia byť vzduchotesné a sacie potrubie musí byť umiestnené tak, aby sa skláňalo smerom nahor, alebo aby bolo vodorovne s čerpadlom (aby sa zabránilo vzniku vzduchových bublín).
 • Pri inštalácii nasávacieho potrubia by sa mala na nasávacie potrubie nainštalovať spätná klapka pod hladinou vody.
 • Ak sa ako sacie potrubie používa hadica, musí byť nestlačiteľná.
 • Aby sa minimalizoval tlakový spád, musí mať výstupné potrubie aspoň rovnaký priemer ako vstupné potrubie na čerpadle.

  

Ak máte ešte nejaké otázky, napíšte nám. Navštívte našu stránku kontakty. Vašu otázku a možné riešenie problému zverejníme (bez vašich údajov). Pomôžete tak ďalším zákazníkom.