Prvé spustenie domácej vodárne

Domáca vodáreň a jej prvé spustenie

Pri prvom spustení domácej vodárne je potrebné dodržať niekoľko krokov

  • Pripojiť sacie potrubie k domácej vodárni.
  • Zaliať čerpadlo a celé sacie potrubie až po sací kôš. Zalievať by sme mali cez zalievaciu zátku. Tá je tak malá, že je lepšie nechať ju otvorenú a zalievať cez výtlačné hrdlo čerpadla. Zalievajte do vtedy, kým voda nebude stáť vo výtlačnom hrdle. Chvíľu počkajte kým vyjdu všetky vzduchové bubliny zo sacieho potrubia.
  • Sacie potrubie by malo mať rovnaký rozmer ako sací otvor čerpadla, alebo väčší priemer.
  • Pripojte výtlačné potrubie, alebo výtlačnú hadicu
  • Nezabudnite na saní aj na výtlaku namontovať guľový ventil so šrúbením. V prípade poruchy domácej vodárne, vodárničku odstavíte bez vypušťania a straty vody v systéme.
  • Spustite čerpadlo do prevádzky a otvorte kohútiky v dome
  • Počkajte cca 30s mala by tiecť voda z kohútikov. Ak sa tak nestane , vráťte sa k bodu 2. Je možné , že na saní je ešte vzduchová bublina a čerpadlo si nevie potiahnuť vodu.
  • Znovu uveďte domácu vodáreň do prevádzky a zopakujte postup.
Ak máte ešte nejaké otázky, napíšte nám. Navštívte našu stránku kontakty. Vašu otázku a možné riešenie problému zverejníme (bez vašich údajov). Pomôžete tak ďalším ľuďom.