Ako natlakovať tlakovú nádobu

Nafúkať tlakovú nádobu domácej vodárne - to zvládne každý

 • Najprv odpojte domácu vodáreň od elektrického prúdu.
 • Uvoľniť tlak v rozvode otvorením všetkých kohútikov v systéme - tým vytečie všetka voda zo systému aj z vaku. 
 • Odskrutkujte krytku ventilčeka na nádrži
 • Odmerajte tlak vzduchu na ventilčeku tlakovej nádoby hustomerom, alebo auto-manometrom. 
 • Tlak v nádobe má byť menši o 0,2 Bar ako je zapínací tlak. Takže ak máme spínací tlak 2bar , tlakovú nádobu tlakujeme na 1,8 Bar. 
 • Skontrolujte či ventilček neprepúšťa vzduch
 • Tlak v nádrži ( tlakovej nádobe ) treba kontrolovať aspoň raz za 4 mesiace. Ak unikne vzduch z nádrže, domáca vodáreň sa spúšťa príliš často a hrozí poškodenie čerpadla.
 • Časté zopínanie čerpadla znamená, že nemáme dostatočný tlak v nádobe, alebo nám praskol gumený vak. Časté zopínanie = zvýšený odber elektrického prúdu. 
 • Manometer (budík) ktorý sa nachádza na domácej vodárni, meria iba tlak vody v systéme. Manometer je ukazovateľ pod akým tlakom pracuje domáca vodáreň. Ako je natlakovaný systém. Manometer nám nezobrazuje aktuálny tlak v nádobe. 
 • Po nafúkaní nádrže zatvorte všetky vodovodné kohútiky
 • Zaskrutkujte krytku ventilčeka
 • Zasuňte el. zástrčku do zásuvky el. energie

Čo robiť ak sa mi nedarí natlakovať darling - domácu vodáreň 

V tomto prípade je pravdepodobne nalepený vak na stenách nádrže. Budeme sa snažiť pomocou kompresora pretlačiť vak a uvoľniť ho zo stien tlakovej nádoby. Ak sa nám to nepodarí , je tu ešte jedna možnosť. Dáme dole prírubu tlakovej nádoby a pokúsime sa odlepiť vak zo steny nádrže. Ak nepomôže ani jedna z možností, bude treba kúpiť novú nádrž

Fúkame vzduch do vaku. Nie do nádoby                     

Ako natlakovat tlakovú nádobu

    

Čo je predfúkaný tlak a na čo ho potrebuje tlaková nádoba pri svojej prevádzke

Tlaková nádoba má dva prietory konštrukčne oddelené gumovou membránou ( alebo vakom ), v jednom priestore je kvapalina zo systému v ktorom je nádoba nainštalovaná a v druhom priestore je natlakovaný vzduch (plyn). Predfúkaný vzduch - t.j. pretlak je v priestore medzi vakom a vnútorným plášťom nádoby a vytvára vzduchový vankúš v nádobe, ktorý zabezpečuje funkciu nádoby t.j absorbuje roztiažnosť vody.

Únikom vzduchu sa naťahuje membrána ( vak) a tým sa zmenšuje vzduchový priestor na úkor kvapaliny, čim negatívne ovplyvňuje nastavené podmienky fungovania. Postupne dochádza k úplnej strate vzduchu z tlakovej nádoby. Úplná strata vzduchu z nádoby spôsobí nesprávny chod domácej vodárne a časté zopínanie čerpadla. Únikom vzduchu sa samozrejme zmenšuje reálna využiteľnosť tlakovej nádoby (ako keby sme mali menšiu nádobu).

   

Náš typ ✔️

 • Tlak v nádobe sa meria na ventilčeku (selep-ventil), ktorý je umiestnený na nádobe". Tlak na manometri ukazuje aký je tlak v systéme.

 

Hodnota predfúkaného vzduchu v novej nádrži je len dočasná. (jej hodnota je uvedená na výrobnom štítku nádrže).Správna hodnota predfúkaného tlaku je nastavená hodnota v zariadení pri inštalácii.

Ak máte ešte nejaké otázky, napíšte nám. Navštívte našu stránku kontakty. Vašu otázku a možné riešenie problému zverejníme (bez vašich údajov). Pomôžete tak ďalším ľuďom.