Princíp fungovania tlakovej nádoby

Ako pracuje tlaková nádoba

Princípy fungovania domácej vodárne s tlakovou nádobou

Čerpaná voda sa dostáva do gumového vaku počas činnosti čerpadla , až sa dosiahne vypínací tlak nastavený na použitom tlakovom spínači. Čerpadlo sa vypne a pri následnom otvorení niektorého ventilu ( v rozvode vody ) začne vodu vytláčať z nádrže pretlak vzduchu ( ktorý je v priestore medzi vakom a stenou nádrže), až klesne tlak na nastavenú zapínaciu ( spodnú ) hodnotu tlakového spínača, kedy sa opäť zapne čerpadlo

V bežnej prevádzke sa vytlačí maximálne jedna tretina z objemu nádrže.

Domáca vodáreň a kontrola tlakovej nádoby

Počas činnosti pravidelne kontrolujeme chod domácej vodárne. Pri vypnutej vodárni a vypustenej vode z nádrže zmerať hustomerom hodnotu pretlaku v nádrži.

Pozor – Nemerať tlak ak je v nádrži voda. Merať len s otvoreným ventilom v systéme rozvodu vody ( napr. v kuchyni). Inak odmeriame tlak vody v rozvode

                                         Tlakova-nadoba                           

Čo znamená zvýšený hluk domácej vodárne

Zvýšený hluk pri prevádzke nás upozorní na únik vzduchu z nádoby a zvýšenou intenzitou spínania čerpadla. Ak klesá hodnota pretlaku vzduchu medzi vakom a nádržou, zvyšuje sa množstvo vody v priestore s vodou na úkor vzduchového, čím dochádza k častejšiemu spínaniu čerpadla. Pri absencii vzduchu v tlakovej nádobe môže byť frekvencia spínania veľká, čo vydáva zvýšený hluk čerpadla a upozorní prevádzkovateľa, že niečo nie je v poriadku.

Hluk sa môže prenášať po potrubí do celého systému rozvodu vody v podobe neprirodzeného hluku z tlakového spínača ( cvakanie), alebo čerpadla. Časté spínanie spôsobuje nadmerné opotrebenie vaku a čerpadla.

                                        Plnenie a vyprázdnovanie tlakovej nádoby pri používaní

Ako dochádza k úniku vzduchu v nádrži

K úniku tlaku vzduchu dochádza kontinuálne už od nafúkania. Rýchlosť úniku vzduchu je daná aj kvalitou ventilčeka na tlakovej nádobe.

( Je všeobecne známe a každý šofér ma s tým skúsenosť , že aj po dofúkaní po dlhšom čase je obvykle ventilček zalepený a treba ho prefúknuť. Gumové tesnenia už netesnia tak ako pôvodne a dochádza k rýchlejšiemu úniku tlaku vzduchu ).

Z uvedených dôvodov, použitých častí vodárne a tiež časovej závislosti. Nie je možné objektívne určiť aká môže byť intenzita úniku vzduchu z nádrže

Gumený vak do tlakovej nádoby a jeho činnosť

Vak v tlakovej nádobe sa počas svojej funkcie napĺňa vodou (   rozťahuje a váhou vody trie o dno a steny nádrže ). Pri vyprázdňovaní sa zmršťuje a týmito pohybmi dochádza k jeho postupnému opotrebovaniu. Takže je potrebné ho vymeniť ( je to spotrebný tovar podobne ako pneumatika u auta ). Jeho opotrebenie je závislé od intenzity používania, ale taktiež od správneho pravidelného dofukovania vzduchu do nádrže. Pri nedostatočnom pretlaku vzduchu je vo vzduchovej časti nádoby menej vzduchu ( tým sa zmení nastavený pomer medzi vzduchom a vodou v nádobe ) a dochádza k intenzívnejšiemu treniu na menšom priestore vaku.

Gumený vak a jeho uchytenie v tlakovej nádobe

Gumený vak je obvykle uchytený na obidvoch stranách nádrže, čo zvyšuje jeho životnosť. Vak ktorý je uchytený len na jednej strane nádrže, sa pri prevádzke šuchaním o steny rýchlejšie zoderie.

Vak je uchytený z jednej strany robustnou prírubou a z druhej strany robustnou gumovou príchytkou v mieste ventilčeka.

 

Tlakové nádoby na vodu - podrobnosti

Tlakové nádoby na vodu - kategórie obsahujúce produkty