Ako vybrať domácu vodáreň

Domáca vodáreň je zariadenie , ktoré dopravuje pitnú vodu do domu, alebo iného objektu. Domáca vodáreň je v dnešnej dobe súčasťou takmer každého rodinného domu alebo chaty. Domácu vodáreň skrátka využije všade tam, kde nie je zabezpečený obecný rozvod.

 

Vyberáme domácu vodáreň

 • Podľa čoho vybrať domácu vodáreň. To je otázka. Domáca vodáreň s nerezovým čerpadlom, alebo liatinovým? Keď máte silne železitú vodu určite odporúčame liatinové čerpadlo.

 • Pokiaľ máte možnosť vybrať, tak vyberte čerpadlo s obežným kolesom z technopolymeru, alebo mosadze. Pokiaľ je domáca vodáreň z plastu, skontrolujte atest a certifikáciu na pitnú vodu. Investujte do domácej vodárne na ktorú v budúcnosti máte zabezbečený pozáručný servis a náhradné diely.

 • Domáca vodáreň je elektrické zariadenie, ktoré potrebuje pravidelnú údržbu a kontrolu. 

 • Ak voda neobsahuje železo , môžete si dovoliť aj vodáreň s nerezovým obalom a nerezovým obežným kolesom. Vyberajte kvalitnú overenú vodáreň. 

 

Domáca vodáreň na pitnú vodu sa skladá z niekoľkých častí

 • Čerpadlo - ktoré zabezpečuje sanie vody zo studne a zároveň vytláča vodu do systému.
 • Tlakový spínač – určuje pod akým tlakom bude čerpadlo pracovať.
 • Manometer – manometer znázorňuje aktuálny tlak pod akým pracuje čerpadlo.
 • Tlaková nádoba - nádrž na vodu – vo vnútri nádrže sa nachádza vak, do ktorého prúdi voda.
 • Pancierová hadica – spája čerpadlo a tlakovú nádobu
 • Tvarovka – je vyústenie výstupu čerpadla do systému.   

 

Vodárnička a nastavenie tlaku         

Tlaková nádoba - nádrž musí mať v sebe dostatočný protitlak vzduchu aby vodárnička správne pracovala. Tlakový spínač je najčastejšie nastavený na tlak 2-3,5bar.V tomto prípade tlakujeme vzduch do nádoby na tlak 1,8 Bar. Vždy tlakujeme nádobu o 0,2bar menej ako je spodný spínací tlak tlakového spínača. Pred tým než začneme fúkať vzduch do tlakovej nádoby, musíme vypustiť vodu z nádoby. Voda je nestlačiteľná.                                    

                                                                                                                       

Pracovný tlak domáce vodárne

 • Pracovný tlak domácej vodárne = tlak v systéme = nastavený tlak na tlakovom spínači. Ideálny tlak v systéme je 2-3,5 Bar. Ak máte silnejšie čerpadlo s maximálnym tlakom aspoň 5,5 Bar, alebo viac. Nastavte spínací tlak na 3 Bar  a vypínací tlak na 4,5 Bar. Nepoškodíte tým vaše vodovodné batérie ani ohrievač.

 • Budete mať dostatočný tlak aj na druhom poschodí a na polievanie záhrady. 

 • Ak má vaše čerpadlo maximálny prevádzkový tlak len 4Bar (Hmax = 4bar), tak potom nenastavujte vypínací tlak tlakového spínača na viac ako 3,5 bar. Domáca vodáreň nebude pracovať správne                                  

 

Prietok vodárničky

Domáca vodáreň na pitnú vodu s prietokom od 30-40l / min, bude postačovať na dom alebo chatu, kde sú 2 ľudia. Domáca vodáreň pre dom s prietokom od 45-60 l/min – tá už bude schopná zásobovať domček so 4-5 ľuďmi. Vodáreň s prietokom väčším ako 60l/min zvládne zásobovať domácnosť vodou kde je 5-6 ľudí + väčšia záhrada.

 

Aké čerpadlo zvoliť

 • Samonasávacie čerpadlo má obmedzené možnosti. Jeho sacia výška je 8m.To znamená , že pri sacej výške 8m ešte čerpadlo splňuje parametre udávané výrobcom. 20m vzdialenosť čerpadla od studne uberie zo sacej výšky 2m + 0,5m koleno v studni. A to sme nezarátali stratu samotného trenia vody v rúre. 
 • Ponorné čerpadlo - obmedzenia ako také nemá. Najslabšie čerpadlo ma výtlak 60M. Čo je viac než dosť pre 10m studňu.

 

Vzdialenosť vodárne od studne

 • Maximálna prípustná hodnota je 20m. Domáca vodáreň potiahne vodu aj zo vzdialenosti 30m.Tu ale musíme rátať z väčšími stratami v potrubí. Ak má čerpadlo na saní 1“ otvor, ideálne je osadiť 5/4“ rúru. Keď ponecháme 1“ rúru dochádza vplyvom trenia k stratám až 17%.

 • Straty sa môžu postupne zvyšovať ( napr.kavitáciou ), až neskôr dôjde k úplnému prerušeniu samonasávania. Takže ako príklad máme vzdialenosť domácej vodárne od studni 20m a vzdialenosť od kolienka v studni k vodnej hladine 5,5m.Toto sú maximálne hodnoty pre domácu vodáreň.  

 • Celková strata po rovine je 2m + kolienko v studni 0,5m + vzdialenosť k vodnej hladine 5,5m. Spolu je to konečných 8m . Pričom 10m pro rovine = 1m do výškový.

 

Ak máte ešte nejaké otázky, napíšte nám. Navštívte našu stránku kontakty. Vašu otázku a možné riešenie problému zverejníme (bez vašich údajov). Pomôžete tak ďalším ľuďom.