Ako vybrať domácu vodáreň

Domáca vodáreň je zariadenie , ktoré dopravuje pitnú vodu do domu, alebo iného objektu. Domáca vodáreň je v dnešnej dobe súčasťou takmer každého rodinného domu alebo chaty. Domácu vodáreň skrátka využije všade tam, kde nie je zabezpečený obecný rozvod.

Vyberáme domácu vodáreň

Podľa čoho vybrať domácu vodáreň. To je otázka. Domáca vodáreň s nerezovým čerpadlom, alebo liatinovým? Keď máte silne železitú vodu určite odporúčame liatinové čerpadlo. Pokiaľ máte možnosť vybrať, tak vyberte čerpadlo s obežným kolesom z technopolymeru, alebo mosadze. Pokiaľ je domáca vodáreň z plastu, skontrolujte atest a certifikáciu na pitnú vodu. Investujte do domácej vodárne na ktorú v budúcnosti máte zabezbečený pozáručný servis a náhradné diely. Domáca vodáreň je elektrické zariadenie, ktoré potrebuje pravidelnú údržbu a kontrolu. Ak voda neobsahuje železo , môžete si dovoliť aj vodáreň s nerezovým obalom a nerezovým obežným kolesom. Vyberajte kvalitnú overenú vodáreň. 

Domáca vodáreň na pitnú vodu sa skladá z niekoľkých častí

  • Čerpadlo - ktoré zabezpečuje sanie vody zo studne a zároveň vytláča vodu do systému.
  • Tlakový spínač – určuje pod akým tlakom bude čerpadlo pracovať.
  • Manometer – manometer znázorňuje aktuálny tlak pod akým pracuje čerpadlo.
  • Tlaková nádoba - nádrž na vodu – vo vnútri nádrže sa nachádza vak, do ktorého prúdi voda.
  • Pancierová hadica – spája čerpadlo a tlakovú nádobu
  • Tvarovka – je vyústenie výstupu čerpadla do systému.   

Vodárnička a nastavenie tlaku         

Tlaková nádoba - nádrž musí mať v sebe dostatočný protitlak vzduchu aby vodárnička správne pracovala. Tlakový spínač je najčastejšie nastavený na tlak 2-3,5bar.V tomto prípade tlakujeme vzduch do nádoby na tlak 1,8 Bar. Vždy tlakujeme nádobu o 0,2bar menej ako je spodný spínací tlak tlakového spínača. Pred tým než začneme fúkať vzduch do tlakovej nádoby, musíme vypustiť vodu z nádoby. Voda je nestlačiteľná.                                    

                                                                                                                       

Pracovný tlak domáce vodárne

Pracovný tlak domácej vodárne = tlak v systéme = nastavený tlak na tlakovom spínači. Ideálny tlak v systéme je 2-3,5 Bar. Ak máte silnejšie čerpadlo s maximálnym tlakom aspoň 5,5 Bar, alebo viac. Nastavte spínací tlak na 3 Bar  a vypínací tlak na 4,5 Bar. Nepoškodíte tým vaše vodovodné batérie ani ohrievač. Budete mať dostatočný tlak aj na druhom poschodí a na polievanie záhrady. Ak má vaše čerpadlo maximálny prevádzkový tlak len 4Bar (Hmax = 4bar) ,nenastavujte vypínací tlak tlakového spínača na viac ako 3,5 bar. Domáca vodáreň nebude pracovať správne                                  

Prietok vodárničky

Domáca vodáreň na pitnú vodu s prietokom od 30-40l / min, bude postačovať na dom alebo chatu, kde sú 2 ľudia. Domáca vodáreň pre dom s prietokom od 45-60 l/min – tá už bude schopná zásobovať domček so 4-5 ľuďmi. Vodáreň s prietokom väčším ako 60l/min zvládne zásobovať domácnosť vodou kde je 5-6 ľudí + väčšia záhrada.

Aké čerpadlo zvoliť

Samonasávacie čerpadlo má obmedzené možnosti. Jeho sacia výška je 8m.To znamená , že pri sacej výške 8m ešte čerpadlo splňuje parametre udávané výrobcom. 20m vzdialenosť čerpadla od studne uberie zo sacej výšky 2m + 0,5m koleno v studni. A to sme nezarátali stratu samotného trenia vody v rúre. Ponorné čerpadlo - obmedzenia ako také nemá. Najslabšie čerpadlo ma výtlak 60M. Čo je viac než dosť pre 10m studňu.

Vzdialenosť vodárne od studne

Maximálna prípustná hodnota je 20m. Domáca vodáreň potiahne vodu aj zo vzdialenosti 30m.Tu ale musíme rátať z väčšími stratami v potrubí. Ak má čerpadlo na saní 1“ otvor, ideálne je osadiť 5/4“ rúru. Keď ponecháme 1“ rúru dochádza vplyvom trenia k stratám až 17%. Straty sa môžu postupne zvyšovať ( napr.kavitáciou ), až neskôr dôjde k úplnému prerušeniu samonasávania. Takže ako príklad máme vzdialenosť domácej vodárne od studni 20m a vzdialenosť od kolienka v studni k vodnej hladine 5,5m.Toto sú maximálne hodnoty pre domácu vodáreň.  Celková strata po rovine je 2m + kolienko v studni 0,5m + vzdialenosť k vodnej hladine 5,5m. Spolu je to konečných 8m . Pričom 10m pro rovine = 1m do výškový.

 

Ak máte ešte nejaké otázky, napíšte nám. Navštívte našu stránku kontakty. Vašu otázku a možné riešenie problému zverejníme (bez vašich údajov). Pomôžete tak ďalším ľuďom.